Bồn Lên Men

  • Xuất tại kho Nhật Kim Quang
  • Kích thước bồn: theo bản vẽ
  • Thời gian giao hàng: thỏa thuận
  • Màu sắc: do khách hàng chỉ định
  • Số lượng : theo yêu cầu
Call Now Button